Get Adobe Flash player

Erotomania

UDOSTĘPNIJ

SKUTKI I ZDROWIENIE (wyświetl ulotkę)

Erotomania przybiera różne formy, takie jak: kompulsywne uprawianie seksu, obsesyjna zależność uczuciowa od jednej osoby lub osób, zdrady, życie od romansu do romansu, ciągłe zauroczenie, fantazjowanie, dewiacje i seksualne praktyki w samotności. Erotoman używa bodźców seksualnych i samego siebie, by sterować swoim nastrojem i emocjami. Kontakty seksualne nie prowadzą go do uczuciowej bliskości i intymności.

MASTURBACJA(wyświetl ulotkę)

Przez masturbację rozumiemy dobrowolne pobudzanie narządów płciowych w celu uzyskania przyjemności. Jest ona jednym z zachowań autoerotycznych, w których osoba w swych przeżyciach i działaniach seksualnych koncentruje się wyłącznie na sobie. Taka intymność bez obecności, bez wzajemności i poznania drugiej osoby nie tylko nie zbliża do innych ludzi, ale powiększa pustkę, obcość i samotność.