Get Adobe Flash player

Współuzależnienie

UDOSTĘPNIJ

OBJAWY (wyświetl ulotkę)

Współuzależnienie jest to uzależnienie od osoby uzależnionej oraz każde szkodliwe przystosowanie się do innej osoby albo sytuacji rodzinnej. Podatni są na nie przede wszystkim: współmałżonkowie, rodzice, rodzeństwo oraz najstarsze dzieci. Osoby współuzależnione nieświadomie sprzyjają przedłużaniu się uzależnienia poprzez roztaczanie kontroli i ochrony nad osobą, która jest uzależniona.

JAK SOBIE POMÓC? (wyświetl ulotkę)

Grupy rodzinne Al-Anon są Wspólnotą krewnych i przyjaciół osoby uzależnionej, której celem jest wspólne rozwiązywanie problemów przez dzielenie się swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją. Al-Anon uczy, jak dać sobie radę z trudnościami, dystansować się wobec problemów osoby uzależnionej, skupiać się na powrocie do własnej równowagi wewnętrznej, stopniowo uzyskując spokój i bezpieczeństwo.

JAK POMÓC RODZINIE UZALEŻNIONEGO? (wyświetl ulotkę)

Rodziców z dzieckiem łączy głęboka więź uczuciowa. Wydali je na świat, obserwowali jego pierwsze kroki, kochali i prowadzili kiedy dorastało. Modlili się oraz mieli nadzieję, że będzie szczęśliwe, osiągnie powodzenie w życiu, że wychowają je na porządnego człowieka. Dziecko było częścią ich życia. Czasami jednak ich zaborcza miłość umożliwia rozwój uzależnienia, a następnie przeszkadza w powrocie do zdrowia i trzeźwego życia.

JAK POMÓC DZIECKU? (wyświetl ulotkę)

Rodzina z problemem alkoholowym jest rodziną dysfunkcyjną, nie spełnia psychologicznych funkcji wobec poszczególnych osób, w tym dzieci. Żyją one w atmosferze ciągłego chaosu, niepewności, zagrożenia, napięcia emocjonalnego. Przeżywają uczucia przerastające ich możliwości. Uczą się nie ufać, nie mówić, nie odczuwać, przystosowują się do trudnej dla siebie sytuacji, wchodząc w obce dla siebie role.

DOROSŁE DZIECI ALKOHOLIKÓW (wyświetl ulotkę)

Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA) to osoby, które wzrastały i wychowywały się w rodzinach dotkniętych chorobą alkoholową lub innym uzależnieniem czy dysfunkcją (DDD), np. brak jednego z rodziców, choroby psychiczne w rodzinie, niepełnosprawność fizyczna kogoś z rodziny. Oznacza to, że rodzina taka nie mogła spełniać swoich psychologicznych funkcji wobec poszczególnych osób ani zaspokajać ich potrzeb.