Krzydlina Mała 69 | 604 352 717 |
jesteś: Fundacja/Dane fundacji

Poznaj Centrum Spotkań i Dialogu

Fundacja Centrum Spotkań i Dialogu
Misjonarze Klaretyni

Krzydlina Mała 69
56-100 Wołów

+48 604 352 717

NIP 9880278079
REGON 021055743
KRS 0000335758;
(data wpisu do KRS 01.09.2009)

 

 

Zarząd:

Tomasz Polak
Prezes Zarządu
biuro@krzydlina.eu

Marek Matyszek
Członek Zarządu

Kazimierz Gibas
Członek Zarządu

 

Biuro:

 

 


 

Darowizny

konto: 84 1090 2460 0000 0001 4327 2344

(w przypadku darowizn prosimy o umieszczanie ZAWSZE w tytule przelewu zapisu "darowizna na cele statutowe") 

 

Centrum Spotkań
i Dialogu
w Krzydlinie Małej

Krzydlina Mała 69
56-100 Wołów

tel. 604 352 717

Zgromadzenie Misjonarzy
Klaretynów

www.klaretyni.pl

Copryight by Centrum Spotkań i Dialogu | projekt: www.wpoldodziewiatej.pl
wpoldodziewiatej