Krzydlina Mała 69 | 604 352 717 |
jesteś: Fundacja/Fundator

Poznaj Centrum Spotkań i Dialogu

Od Zgromadzenia misjonarskiego
do Centrum Spotkań i Dialogu

Fundacja Centrum Spotkań i Dialogu Misjonarze Klaretyni została założona w 2009r. przez Polską Prowincję Zgromadzenia Misjonarzy Klaretynów. Klaretyni (pełna nazwa Zgromadzenie Misjonarzy Synów Niepokalanego Serca Błogosławionej Maryi Dziewicy) to misyjne zgromadzenie zakonne na prawach papieskich, określane jako instytut mieszany (ani klerycki, ani laicki: tożsamością klaretyna jest bycie misjonarzem), założone w 1849 roku w Hiszpanii przez św. Antoniego Marię Klareta. W tym dziele towarzyszyło mu 5 innych kapłanów, którzy na co dzień zajmowali się głoszeniem rekolekcji i misji ludowych. Z czasem zwykłe stowarzyszenie księży diecezjalnych przerodziło się w zgromadzenie zakonne. Konstytucje Zgromadzenia zostały zatwierdzone 22 grudnia 1865 r. przez Piusa IX. Dziś Zgromadzenie Misjonarzy Klaretynów działa na wszystkich zamieszkałych kontynentach i liczy około 3000 członków. 

 

Dewizą wspólnoty Misjonarzy Klaretynów są parafrazowane słowa św. Pawła: 

"Miłość Chrystusa przynagla nas"

(2 Kor 5, 14).

 

Klaretyni w Polsce i na Świecie

Historia zgromadzenia w Polsce sięga lat 30-tych ubiegłego wieku i wiąże się z niewielką wsią Miedary na Opolszczyźnie, gdzie w 1932r. powstał dom zakonny (wówczas zwany misyjnym). Wraz z powojennymi zmianami granic stał się on pierwszym (i do lat siedemdziesiątych jedynym) domem klaretyńskim w Polsce, dając początek dalszego rozwoju zgromadzenia w naszym kraju.

Choć Klaretyni pracowali w różnych parafiach w całym kraju, to właśnie dopiero w latach 1974 i 1975 powstały kolejne domy zakonne – we Wrocławiu (ten jako dom główny wspólnoty i jednocześnie dom nowicjacki) i w Paczynie. Konsekwencją rozwoju polskich wspólnot, a także zagranicznej ekspansji polskich klaretynów, jest utworzenie w 1982 r. niezależnej delegatury i ostatecznie w 1993 r. samodzielnej prowincji. W kraju klaretyni prowadzą działalność rekolekcyjno-misyjną, centrum duchowości, 5 parafii, duszpasterstwo chorych, wojska, działalność dydaktyczno-akademicką, wydawnictwo Palabra, Studium i Kurs Teologii Życia Konsekrowanego i dwumiesięcznik Życie Konsekrowane.

Za granicą duszpasterstwo polonijne we Frankfurcie nad Menem, misje na Wybrzeżu Kości Słoniowej, w Białorusi, Rosji i Czechach. Współpracują z klaretynami innych prowincji na Kubie, Filipinach i w Kolumbii, Chile oraz na Słowenii.

 

Charyzmat Zgromadzenia Misjonarzy Klaretynów 

słowami Vice Prowincjała. 

Klaretyni w Krzydlinie Małej

Pod koniec lat 70-tych, w związku z szybko wzrastającą liczba klaretynów w Polsce, zapadła decyzja o objęciu parafii w Krzydlinie Małej i utworzeniu tu Klaretyńskiego Centrum Duchowości.

W 1978r. rozpoczęto przygotowania do remontu zabytkowej plebanii wzniesionej ok. 1700r – miała się one stać domem zakonnym oraz siedzibą nowicjatu oraz do budowy od podstaw domu rekolekcyjnego oraz nowej plebanii wraz z budynkami gospodarczymi. Autorem projektu jest Zenon Nasterski – wrocławski architekt i autor wielu współczesnych budowli sakralnych. Prace remontowo-budowlane trwały do sierpnia 1985r., a rok później oficjalnie erygowano dom nowicjacki.

Z biegiem czasu akcent w Krzydlinie Małej przesuwał się coraz bardziej w kierunku rekolekcji i tworzenia miejsca do spotkań dla różnych grup, nie tylko religijnych, ale także społecznych, szkolnych, zawodowych. Krzydlina otwiera się na nowe zadania i wyzwania i z Klaretyńskiego Centrum Duchowości zamienia się w 2009r w Centrum Spotkań i Dialogu, a dokładnie w Fundację Centrum Spotkań i Dialogu Misjonarze Klaretyni.

Krzydlina pozostaje ważnym miejscem dla samego zgromadzenia (odbywają się tu np. rekolekcje przed ślubami zakonnymi, rekolekcje powołaniowe, rekolekcje dla kapłanów i braci zakonnych, zjazdy i konferencje prowincjalne i generalne, a także kapituły prowincjalne), ale jest otwarta dla wszystkich grup i osób i podejmując różne działania nawiązuje i prowadzi trwałą współpracę z wieloma lokalnymi i regionalnymi partnerami.

Centrum Spotkań
i Dialogu
w Krzydlinie Małej

Krzydlina Mała 69
56-100 Wołów

tel. 604 352 717

Zgromadzenie Misjonarzy
Klaretynów

www.klaretyni.pl

Copryight by Centrum Spotkań i Dialogu | projekt: www.wpoldodziewiatej.pl
wpoldodziewiatej