Get Adobe Flash player

Dni Odnowy Życia

UDOSTĘPNIJ

dni-odnowy-zycia-logoSą to warsztaty tematyczne skierowane są do osób uzależnionych i współuzależnionych. Każdego roku w Dniach Odnowy Życia uczestniczy ponad 400 osób. Spotkania te są jedną z form działalności statutowej naszej Fundacji Centrum Spotkań i Dialogu, mającą na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Jest to autorski program wsparcia i rozwoju, motywujący i wspierający w sposób integralny osoby uzależnione oraz ich rodziny.
Dni Odnowy Życia organizujemy cztery razy w roku - 2 tury przed Wielkanocą i 2 tury przed Bożym Narodzeniem. Warsztaty te są autorskim programem, stworzonym przez naszą Fundację we współpracy ze specjalistami w dziedzinie uzależnień, szeroko pojętej pomocy społecznej oraz duchowości. Bazując na integralnej wizji człowieka, chcemy oddziaływać na osoby uzależnione i współuzależnione na płaszczyźnie fizycznej, psychicznej, duchowej, intelektualnej i emocjonalnej poprzez:
- konferencje tematyczne
- grupy wsparcia: mityngi dla uzależnionych i współuzależnionych, grupa dzielenia, grupa pomocy społecznej, grupa pomocy osobom doznającym przemocy, grupa Wielkiej Księgi, grupa Biblijna
- konsultacje indywidualne: psycholog, terapeuta, prawnik, policjant (niebieska karta)
- rozwój życia duchowego i doświadczenie relacji z Bogiem: spowiedź, Msze święte, spotkanie modlitewne, medytacja, modlitwy tradycyjne.
CEL JAKI SOBIE STAWIAMY:
Umożliwić osobom uzależnionym i współuzależnionym poznanie siebie w aspekcie integralnie pojętego człowieczeństwa (człowiek jako osoba złożona - fizjonomia, intelekt, emocje - uczucia, sfera ducha), wzmocnić relacje interpersonalne (szczególnie w rodzinie) oraz wskazać kierunki życia w trzeźwości oraz towarzyszenia i rozwoju osobistego (Wielka Księga oraz Biblia)
CHCEMY POMÓC W:
- zwiększeniu dostępności i skuteczności szeroko pojętej pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym
- wykształceniu nowych zachowań służących utrzymaniu abstynencji oraz jej wspieraniu przez osoby najbliższe
- uzyskaniu wglądu w problemy obecnego życia i szukanie sposobów radzenia sobie z nimi
- uznaniu bezsilności wobec uzależnia, akceptacji własnych ograniczeń, słabości, nawyków oraz nie kierowaniu swoim życiem
- uznaniu nowego porządku osobistego w sferze wartości i drogowskazów życiowych, rezygnacji z kultu wiary w siebie
- samopoznaniu swoich możliwości w sferze uczuć i zachowań
- rozstaniu się z przeszłością i planowaniu zmian, „ułożenie sobie życia" w najważniejszych sferach; w poprawie stosunków z bliskimi
- rozwijaniu umiejętności zaradczych w sytuacji stresu, szukaniu znaczenia wydarzeń stresujących
- rozpoznawaniu i zapobieganiu nawrotom choroby
- uczeniu się współpracy, wspieraniu i pomaganiu innym
- wzmocnieniu poczucia przynależności do grup samopomocowych oraz podniesieniu poczucia własnej wartości
- uświadomieniu sobie potrzeby integralnego spojrzenia na człowieczeństwo, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu duchowości
INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNICTWA:
1. Rezerwacji można dokonywać:
- telefonicznie 604 352 717
- za pomocą poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Prosimy o dokonanie ustalonej wcześniej przez nas kwoty przedpłaty, na konto: mBank: 06 1140 2017 0000 4102 1049 4245
- w tytule przelewu proszę napisać: Dni Odnowy Życia - imię i nazwisko Uczestnika.
3. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w Dniach Odnowy Życia, w terminie tygodnia przed ich rozpoczęciem, przedpłata nie będzie zwrócona.